Tervetuloa syyskokoukseen 31.10.2019 - kaikille avoin / Välkommen till höstmöte - öppet för alla

SYYSKOKOUS - kaikille avoin

Aika: Torstai 31.10.2019 klo 18
Paikka: Kjell's Kitchen, Teollisuuskatu 14, 21600 Parainen

Esittely: Varsinais-Suomen kylät ry - Joonatan Stenwall
Joonatan kertoo meille Varsinais-Suomen kylät ry:n toiminnasta. Yhdistyksemme on Varsinais-Suomen kylät ry:n jäsen.
Joonatanilla on yhdistyksellemme kiinnostava yhteistyöehdotus, joka toteutuessaan entisestään lisäisi Valoniemen-Norrbyn alueeseen liittyvää positiivista mielikuvaa ja tunnettutta.

KOKOUS - kaikki lämpimästi tervetulleita, äänioikeus jäsenillä, kokouksessa voi halutessaan liittyä jäseneksi.

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

3. Kokouksen
toimihenkilöiden valinta

4. Työjärjestyksen
hyväksyminen

5. Varsinais-Suomen
kylät ry:n yhteistyöehdotuksesta päättäminen

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen

HÖSTMÖTE - öppet för alla

Tid: Torsdag 31.10.2019 klo 18
Plats: Kjell's Kitchen, Industrigatan 14, 21600 Parainen

Presentation: Egentliga Finlands byar rf - Joonatan Stenwall
Joonatan berättar oss om Egentliga Finlands byar rfs verksamhet. Vår förening är medlem i Egentliga Finlands byar rf.
Joonatan har en intressant samarbetsförslag för vår förening, som skulle vidare uppvärdera den positiva bilden och synlighet som hör ihop med Ljususdda-Norrby-området.

MÖTE  - alla hjärtligt välkomna, rösträtt medlemmar, du kan bli medlem i mötet om du vill
  1. Mötet öppnas
  2. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
  3. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare och rösträknare för mötet.
  4. Godkännande av föredragningslistan
  5. Beslut om Egentliga Finlands byar rfs samarbetsförslag
  6. Övriga ärenden
  7. Mötet avslutas
Päätökset:


Päätettiin osallistua Varsinais-Suomen kylät ry:n yhteistyöehdotukseen, jossa
tuotetaan alueeseen liittyvää digitaalista sisältöä, mm. drone-videoita.

Päätettiin pyytää kaupunkia kiirehtimään Sivutuulentien-Vuoritien risteyksen
turvallisuuden parantamista jatkuvien vaaratilanteiden vuoksi ja viitaten
adressiimme vuonna 2017. 

Päätettiin ehdottaa kaupungille katuvalaistuksen alkamisajankohdan
ja mahdollisesti tarvittaessa päättymisajankohdan aikaistamista, jotta
valoa on heti hämärän alkaessa.


Toimenpiteet:

Yhdistyksen hallitus välitti syyskokouksen pyynnön kaupungille.

Hyvää syksyn jatkoa!Kuva: Norrbynrannalta näkymä kohti Vapparia.

Suositut tekstit