SYYSKOKOUS - HÖSTMÖTE 2018


Norrbynharju, Norrby, Norrbynranta ja Valoniemi kasvavat ja täyttävät koko alueen.
Tule kertomaan, millä tavalla sinut tulisi ottaa huomioon.

SYYSKOKOUS - kaikille avoin

Aika: Torstai 8.11.2018 klo 18
Paikka: Paraisten Osuuspankin kokoustila, Rantatie 20, Parainen

Keskustelu: Alueen kaavoituksen uudet ideat ja suunnitelmat - Heidi Saaristo-Levin

Keskustelu: Omakotitaloissa säästetään rahaa aurinkopaneelien avulla - Pohjolan Energia

KOKOUS - kaikki lämpimästi tervetulleita, äänioikeus jäsenillä, kokouksessa voi halutessaan liittyä jäseneksi
 1. Kokouksen avaus
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Yhdistyksen tavoitteiden priorisointi (jäsenäänestys): Valoniemen leikkipuisto, Valoniemen uimarannan hiekka, polku Myrskytieltä leirintäalueelle, Vuoritien-Sivutuulentien risteys, Myrskytien hidaste, Teollisuuskadun pyörätie, Norrbyholmenin kehittäminen, muu asia
 6. Muut asiat
 7. Kokouksen päättäminenNorrbyåsen, Norrby, Norrbystrand och Ljusudda växer och fyller tillsammans hela området. Kom och berätta hur du tycker att vi ska utveckla området!

HÖSTMÖTE - öppet för alla

Tid: Torsdag 8.11.2018 klo 18
Plats: Pargas OP mötesrum, Strandvägen 20, Pargas

Diskussion: Nya idéer och planer för områdets stadsplanering - Heidi Saaristo-Levin

Diskussion: Spara pengar med hjälp av solpaneler - Pohjolan Energia

MÖTE  - alla hjärtligt välkomna, rösträtt för medlemmar, det är möjligt att bli medlem på mötet
 1. Mötet öppnas
 2. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 3. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare och rösträknare för mötet.
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Prioritering av föreningens mål (medlemsomröstning): Lekpark i Ljusudda, mera sand till Ljusudda simstrand, stig från Stormvägen till campingplatsen, korsningen Sidovinden-Bergvägen, farthinder på Stormvägen, cykelväg längs Industrivägen, Norrbyholmens utveckling, något annat
 6. Övriga ärenden
 7. Mötet avslutas


Kuva: Norrbynsaaren länsireunan jyrkänteeltä kohti Vepon korkeita kallioita.
Bild: Norrbyholmens västra brant mot Vepos höga klippor.

Suositut tekstit